Lindbak Retail Systems AS, Trondheim


Besøk: Nordslettvegen 1
Postboks 2435 Torgarden, 7005 Trondheim

Martin Lie-Nordsjø

Direktør økonomi og administrasjon

922 81 001

martin.lie-nordsjo@​lindbak.no

Lars Bjørnar Listhaug

Direktør produktutvikling

922 43 752

lars.bjornar.listhaug@​lindbak.no

Trond Klevstuen

Direktør strategisk utvikling

982 22 189

trond.klevstuen@​lindbak.no

Lars Christian Rambech

Leder produktleveranse

934 57 729

lars.rambech@​lindbak.no

Bjørn Nordvik

Incident Manager

934 57 837

bjorn.nordvik@​lindbak.no

Henrik Arvidsson

Leder teknisk

941 64 817

henrik.arvidsson@​lindbak.no