Om Lindbak Retail Systems

Lindbak Retail Systems levererar verksamhetskritiska IT lösningar för ambitiösa detaljhandelskedjor med huvudkontor i Norge och Sverige i dagligvaruhandeln, fackhandeln och servicehandeln. Vi utveclar lösningar som bidrar till att skapa välstånd och ökad konkurrenskraft för våra kunder, förenkla våra kunders vardag och öka våra kunders möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi är stolta över att flera marknadsledande och ambitiösa detaljhandelskedjor med butiker i Skandinavien och Nordeuropa använder vår affärskritiska lösningar varje dag och servas av våra 100 kompetenta medarbetare från flera kontor i både Norge och Sverige.

Vi har haft en stark kundtillväxt under de senaste åren i linje med vår vision:

"Vi skall vara den självklara samarbetspartnern för ambitiösa detaljhandelskedjor" 

Lindbak Retail Systems AB är ett helägt dotterbolag till LindbakGruppen. För ytterligare information om företaget eller frågor från media kontakta VD Christina Bergqvist.